Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat mot ISO 9001:2008 genom Intertek Semko.

Viktiga "ledstjärnor" i vår kvalitetspolicy är att: 

Vara ärliga och tillämpa hög affärsetik.

  • Vara kunniga i det vi åtar oss.
  • Uppfylla kund och författningskrav.
  • Arbeta med ständiga förbättringar.
  • Använda moderna och effektiva hjälpmedel.
  • Följa utvecklingen inom produkt och kvalitetsområdet.

Vi använder vår kvalitetspolicy för att:

  • Ge ett samlat synsätt för vår organisations totala verksamhet.
  • Ge våra kunder en verbal beskrivning av våra ambitioner.
  • Utgöra grund för upprättande av kvalitetsmål.

Miljöarbetet på EMV Stainless AB

EMV påverkar på olika sätt vår miljö genom sina aktiviteter.

Vår organisation tillhandahåller rostfria system och utför tjänster till i första hand livsmedelsindustrin.

Genom att använda rostfria material och förbindningsmetoder av högsta kvalitet, ger vi i våra produkter kunden bästa möjlighet att förädla livsmedelsprodukter, som vid sin framställning är rena från påverkan av sin omgivning. Valet av rostfritt material ger mycket lång livslängd på produkterna och tär således minimalt på råvaran. Det rostfria materialet är till alla delar återvinningsbart.