EMV Stainless AB:

  • Grundades 1994 
  • Är beläget i Sjöbo kommun.
  • Driver verksamheten i funktionella produktionslokaler.
  • Lång erfarenhet av TIG-svetsning och montering av processanläggningar och moduler till livsmedelsindustrin.

affärside:

  • I egen regi montera och tillverka rostfria anläggningar inom processindustrin.
  • Inrikta verksamheten på små och medelstora projekt.
  • Genom en anpassad organisation och rationell orderhantering, uppnå en kort genomloppstid och därmed möjliggöra snabba leveranser utan lageruppbyggnad.